sp2nidzica.pl

Z KART HISTORII SZKOŁY

Płyną lata jak woda, bo tak chyba być musi…

(większość prezentowanego materiału pochodzi z monografii autorstwa pani Ireny Żulczyk, prezentującej historię Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy w latach 1961 – 2011).

14-go września 1961 roku progi – jedynej w Nidzicy – Szkoły Pomnika Tysiąclecia przekroczyli pierwsi jej uczniowie.  Zebranych gości przywitał pierwszy kierownik szkoły, pan Ryszard Kaszewski.

Już od początku mieliśmy patrona (zatwierdzonego dnia 09.09. 1961. – pismem KO w Olsztynie na podstawie rozporządzenia o nadawaniu imion placówkom oświatowym), którym został Michał Kajka  (1858 – 1940) – poeta, działacz regionalny, bojownik o polskość, obrońca mowy polskiej i ludu mazurskiego. Urodzony na Mazurach (Skomack, k. Ełku) nigdy ich nie porzucił. Po latach, wraz z rodziną osiadł na stałe w Ogródku k. Ełku. Ukochał tę Krainę Tysiąca Jezior. Pozostał jej wiernym i pięknu tej ziemi poświęcił wiersze, które w dorobku poety stanowią odrębny dział jego twórczości.  Michał Kajka zawsze przyznawał się publicznie do polskości i angażował w działalność na rzecz Ojczyzny. Był gorliwym obrońcą języka polskiego, miłośnikiem ziemi mazurskiej i orędownikiem polskości.

 

Mieliśmy też hymn szkoły:  Pieśń pokoju (tekst – Zofia Mroczkowska)

 

Młodzieży polska wolna,

wołaj na cały świat,

że jesteś dziś szczęśliwa,

że bliźni, to twój brat.

 

Ref. Połączmy więc swe dłonie wraz,

w uścisku mając świat.

Pod hasłem: dziś i jutro też

pokój i praca mas.

 

Dosyć już krwi i wojen,

dosyć niedoli i łez.

Już minął czas przemocy,

już nadszedł wrogom kres.

 

Ref. Połączmy więc swe dłonie wraz,

w uścisku mając świat.

Pod hasłem: dziś i jutro też

pokój i praca mas.

 

W budynku szkolnym mieściło się wówczas dwanaście klasopracowni, sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora i gabinet pierwszej pomocy, w którym dbała o dzieci pani pielęgniarka. Do szkoły uczęszczało wówczas 572 uczniów, którzy tworzyli łącznie siedemnaście oddziałów. 
A wiedzę pomagali im zdobywać i czuwali nad jej prawidłowym przebiegiem podani poniżej Nauczyciele.

 

Pierwsze Grono Pedagogiczne naszej szkoły – 14.09.1961r.

Lp.

Nazwisko i imię

Przedmiot

1

Bierkowska (Jedlińska) Czesława

n-nie początkowe, biologia

2

Chudzik Władysław

biblioteka, matematyka, zastępca kierownika

3

Dąbrowski Longin

język rosyjski

4

Droździewicz Maria

matematyka, geografia

5

Juszkiewicz Barbara

większość przedmiotów

6

Kaszewski Ryszard

kierownik szkoły

7

Kuczer Maria

biologia

8

Niegowska Krystyna

język polski

9

Niesiobędzka Maria

nauczanie początkowe

10

Niewęgłowski Zbigniew

wychowanie fizyczne

11

Ojrzyńska Anna

historia

12

Ojrzyński Witold

fizyka, matematyka

13

Olszewski Henryk

język polski, biblioteka

14

Orłowski Leonard

matematyka, technika

15

Polkowska Joanna

nauczanie początkowe

16

Roztropowicz Janina

plastyka

17

Sienicki Edward

matematyka

18

Szombara Teofila

nauczanie początkowe

19

Wojtalik Ksawera

nauczanie początkowe

 

Oto chronologiczny wykaz kierowników i dyrektorów szkoły oraz ich zastępców:
 

Kierownicy, Dyrektorzy

Wicedyrektorzy

Imię i nazwisko

Lata piastowania stanowiska

Imię i nazwisko

Lata pełnienia funkcji

Ryszard Kaszewski

1961 – 1967 
6 lat

Władysław Chudzik

1961 – 1967

6 lat

Longin Dąbrowski

1967 – 1969 
2 lata

Krzysztof Dąbrowski

1967 – 1969

Łącznie:
19 lat

Mirosław Witkowski

1969 – 1986 
17 lat

Krzysztof Dąbrowski 
 

Wanda Sobolewska 
 

Krzysztof Dąbrowski

1969 – 1978 
1978 – 1979 
1979 – 1986

1 rok

Wiktor Wojciechowski

1986 – 1998 
12 lat

Halina Gąska

1986 – 1997

11 lat

Tadeusz Danielczyk

1997 – 1998

1 rok

Tadeusz Danielczyk

1998 – 2009 
11 lat

Izabela Parecka 
 

Grażyna Rzodkiewicz

1998 – 2001 
1999 – 2001

3 lata

 

2 lata

Dorota Dorozińska 
 

Lidia Trabczys

2001 – 2009 
2001 – 2018

8 lat

 

17 lat

Dorota Dorozińska

2010

Lidia Trabczys 
 

Marek Nachtygal

2001 – 2018
2010

 17 lat

 

nadal

W pierwszym odcinku naszych wspomnień nie zaprezentowaliśmy Państwu logo Dwójki.

W roku szkolnym 2003/04 ogłoszony został wśród uczniów konkurs plastyczny na symbol charakteryzujący szkołę. Zwycięzcą został Sebastian Jelonek, wówczas uczeń klasy VI c.

Oto nasze logo, które w interesujący sposób podkreśla integralność dzieci uczących się w Zespole Szkół nr 2 w Nidzicy. Pięćdziesiąt lat w życiu szkoły to szmat czasu.  Posiada ona już swoją  tradycję, dorobiła się sukcesów, wypracowała własny, niepowtarzalny klimat. Miała czas, by zapracować na opinię o sobie.  A to ostatnie jest nierozerwalnie związane z ludźmi, którzy  w niej pracują.

Zaprezentujemy Państwu kilka zestawień. Najdłuższy wykaz to nauczyciele, którzy pracowali w Dwójce w minionym półwieczu. Podany w tabeli staż pracy dotyczy tylko naszej szkoły.
 
Lp.Nazwisko i imię nauczycielaPrzeciąg zatrudnieniaLata pracy  w „Dwójce”Główny przedmiot
1.       Adamska Bogumiła2003 – 20052świetlica
2.       Bambot Ewa1984 – 19862oddział przedszkolny
3.       Bandurska Barbara2008 – 20102język polski
4.       Bandurska Iwona1987 – 19903oddział przedszkolny
5.       Baranowski Grzegorz1996 – 19982muzyka
6.       Barejko Teresa1962 – 199129n-nie początkowe
7.       Bartczak Piotr2001 – 20043wych. fizyczne
8.       Bartosiak Szymon1990 – 19999historia
9.       Bierkowska Czesława1961 – 197614n-nie pocz., biologia
10.    Bojanowska Barbara1985/861świetlica
11.    Bojarski Włodzimierz1991/921fizyka, matematyka
12.    Brzozowska Danuta19932 tygodniebiblioteka
13.    Busz Wanda1973 – 19796świetlica
14.    Bylicka Irena1968/691matematyka
15.    Chudzik Władysław1961 – 19676biblioteka, matematyka
16.    Czechowska Ewa2009/101matematyka
17.    Danielczyk Ewa1999 – 20012język rosyjski
18.    Danielczyk Tadeusz1983 – 200926historia
19.    Dasiewicz Ewa1979/801historia
20.    Dąbrowska Janina1966 – 198620j. polski,  biblioteka
21.    Dąbrowska Lidia1986 – 199711wych.  przedszkolne
22.    Dąbrowski Krzysztof1967 – 199023wych. techniczne
23.    Dąbrowski Longin1961/62, 1967– 19693język rosyjski
24.    Długokęcka Alicja1992/931biblioteka, biologia
25.    Dolińska Melania1990/911religia
26.    Droździewicz Maria1961 – 19665matematyka, geografia
27.    Dulska Anna2003 – 20042geografia
28.    Gajewska Helena1983/841muzyka
29.    Gałka Teresa1977 – 199922chemia, biologia, n-nie
30.    Gąska Halina1968 – 199729wych. fizyczne
31.    Głogowska Agnieszka2005/061język polski
32.    Głogowska Mirosława1982 – 199513język rosyjski
33.    Gnidzińska Janina1969 – 199627j. rosyjski, j. polski
34.    Godlewska Anna1988 – 19902muzyka
35.    Godlewski Zdzisław1966 – 197913technika, wych. fiz.
36.    Gołębiecka Irena1982 – 199917biblioteka, plastyka
37.    Gorzka Jadwiga1980 – 200222n-nie początkowe
38.    Gotowecka Beata1999 – 20012świetlica
39.    Grabowska Joanna1992½ rokubiblioteka
40.    Grala Lilia1987 – 200821język polski
41.    Grażul Andrzej1992 – 20023rytmika
42.    Grochal Ewa1979 – 200021matematyka
43.    Hinburg Agnieszka2007/081eduk.  wczesnoszkolna
44.    Jankowski Jacek2004 – 20062wych. fizyczne
45.    Jaroszewska Iwona2006/07½ rokueduk.  wczesnoszkolna
46.    Juszkiewicz Barbara1961 – 19643większość przedmiotów
47.    Kalinowska Agnieszka1996/971religia
48.    Kamińska Alina2001/021geografia
49.    Kamiński Roman1984 – 87, 1989 – 9610muzyka
50.    Karasińska Krystyna2006/071klasa integracyjna
51.    Karolak Ewelina2000/011język francuski
52.    Kaszewski Ryszard1961 – 19698język polski
53.    Kawecka Agata2001 – 20043język francuski
54.    Kaźmierczak Alina1982/832 m-cematematyka
55.    Kodorska Joanna2007/081matematyka
56.    Kołakowska Hanna1973/744 m-ceświetlica
57.    Kołakowska Katarzyna1991 – 200413technika
58.    Kołakowski Zdzisław1985 – 19894wych. fizyczne
59.    Kołodziej Zofia1963 – 19685matematyka
60.    Kołpak Jolanta1984/851n-nie początkowe
61.    Koniecko Krzysztof1987 – 19925fizyka, chemia
62.    Kornieluk Jadwiga1976 – 198812matematyka
63.    Kościjańczuk Teresa2002/031pedagogika specjalna
64.    Kowalik Paweł2002/031język niemiecki
65.    Kowalska Magdalena2003 – 20042historia
66.    Kowalska Mariola1988 – 19892oddział przedszkolny
67.    Kozłowski Bartosz2005/063 m-cejęzyk niemiecki
68.    Kraft Ludwika1966/671język polski
69.    Krakowiak Honorata1963 – 199734n-nie pocz., chemia
70.    Krakowiak Jerzy1965 – 19683wych. fizyczne
71.    Kuczer Maria1962 – 19697biologia
72.    Kuklińska Krystyna1968 – 197911świetlica
73.    Kukliński Andrzej1972 – 19742muzyka, plastyka
74.    Kunicka Ewa1983 – 199411biblioteka
75.    Kuzniecow Waleria1995/961język angielski
76.    Lachowicz Witold1983/841przysp. obronne
77.    Lubowiecka Zofia1985/861n-nie początkowe
78.    Łada Alicja1967/681świetlica
79.    Ładno Barbara1991 – 19943język angielski
80.    Łodziewska Jadwiga2003 – 20074świetlica
81.    Maculewicz Jacek1996 – 19982język niemiecki
82.    Majewska Anna1965 – 199530n-nie początkowe
83.    Malta Krzysztof1996/971język angielski
84.    Małek Radosław2001/022 m-cewych. fizyczne
85.    Manikało Małgorzata1991 – 19976religia
86.    Margol Krzysztof1982 – 19864n-nie początkowe
87.    Ks. Migacz Kazimierz1990 – 19922religia
88.    Miler Izabela1989/901muzyka
89.    Milewska Ewa1981 – 19843n-nie początkowe
90.    Miller Tadeusz1970/71, 2001/021muzyka
91.    Młyńska Halina1988/891 wych. fizyczne, biologia
92.    Morawska Brygida1984/851n-nie początkowe
93.    Mroczkowska Zofia1972 – 199725język polski
94.    Ks. Musiał Wiesław1994 – 19973religia
95.    Nasiadka Jolanta1982 – 19875matematyka
96.    Nazaruk Lidia1999/001język francuski
97.    Niegowska Krystyna1961 – 198625język polski
98.    Niegowski Ryszard1963 – 19663wych. fizyczne
99.    Niesiobędzka Maria1961 – 19632n-nie początkowe
100.                    Niewęgłowski Zbigniew1961 – 19632wych. fizyczne
101.                    Nosarzewska Halina1972 – 19742język polski
102.                    Nowakowska Barbara1972 – 19808język polski
103.                    Nowicka Magdalena2007/081język niemiecki
104.                    Nowosielski Władysław2000 – 201010technika, przyroda
105.                    Ojrzyńska Anna1961 – 197716historia
106.                    Ojrzyńska Bernadeta1982 – 19842odz. przedszkolny
107.                    Ojrzyński Witold1961 – 19665fizyka, matematyka
108.                    Olszewski Henryk1961 – 197110język polski, biblioteka
109.                    Orłowski Leonard1961 – 19643matematyka, technika
110.                    Orszulak Alina1999 – 201011eduk. wczesnoszkolna
111.                    Orszulak Ryszard2004 – 20062muzyka
112.                    Ostrowska Janina1984 – 200521n-nie początkowe
113.                    Pasik Jadwiga2000/011geografia
114.                    Pedina Ewa1997 – 20025n-nie początkowe
115.                    Pelczarska Maria1970 – 19722biologia
116.                    Piechowiak Barbara1985 – 19872język polski
117.                    Pieniak Alina1977 – 199114n-nie początk. , fizyka
118.                    Pietruszkiewicz Urszula1987 – 19958pedagog
119.                    Pigoń Krystyna1968 – 199729geografia, n-nie pocz.
120.                    Pińczewska Marzena1992/931biblioteka
121.                    Piwowarczyk Daria2006/071świetlica
122.                    Polkowska Joanna1961 – 198625n-nie początkowe
123.                    Popielska Ewa1985 – 200520biblioteka, technika
124.                    Protokowicz Alicja1986 – 19915chemia
125.                    Radecka Halina1966/671muzyka
126.                    Radziszewska Krystyna1973/741fizyka
127.                    Rajkowska Urszula1991 – 19932chemia
128.                    Roczan Mirosława1985/861język polski
129.                    Romański Mirosław2001/021geografia
130.                    Roztropowicz Janina1961 – 19698plastyka
131.                    Rybacki Paweł2008/091język angielski
132.                    Rzodkiewicz Grażyna1988 – 200315matematyka
133.                    Serowik Teresa1986 – 19937n-nie początkowe
134.                    Sienicki Edward1961 – 19676matematyka
135.                    Sitarz Mieczysław1975 – 19816muzyka
136.                    Składanek Jadwiga1967 – 199124matematyka
137.                    Skolimowska Anna1985/861biologia
138.                    Skwarski Jacek1986 – 19948wych. fizyczne, PO
139.                    Sławińska Grażyna1981 – 19854biologia, chemia
140.                    Słomkowska Katarzyna2001 – 20043język polski
141.                    Sobolewska Wanda1963 – 197916język rosyjski
142.                    Sobotka Anna1995/961n-nie początkowe
143.                    Stachurska Bogusława1983 – 199714n-nie początkowe
144.                    Standara Adam1968 – 198618geografia
145.                    Suberlak Urszula1984/851oddz. przedszkolny
146.                    Szombara Teofila1961 – 19632n-nie początkowe
147.                    Szombara Stanisław1961 – 19632język rosyjski
148.                    Sztramska Janina1984 – 19862chemia, biologia
149.                    Szymańska Joanna2001 – 20054język angielski
150.                    Tadaj Krystyna1964 – 19673technika
151.                    Ks. Tkacz Stanisław1990/911religia
152.                    Torym Marianna1974-77, 1981 – 199921plastyka, świetlica
153.                    Towcik Maria1990/914 m-cechemia
154.                    Truchnowicz Ewa1995/961chemia
155.                    Tucholska Joanna1987 – 19914oddz.  przedszkolny
156.                    Vaaks Svietłana2002/031muzyka
157.                    Walerowicz Weronika2008/091 m-cn-nie początkowe
158.                    Ważna Anastazja1969 – 197910matematyka
159.                    Ważny Tadeusz1966 – 197913fizyka, chemia
160.                    Wilińska Małgorzata2002/034 m-cen-nie początkowe
161.                    Witkowska Jolanta1980 – 19899technika
162.                    Witkowski Janusz2006/071świetlica
163.                    Witkowski Mirosław1969 – 198617historia
164.                    Wojciechowska Helena1966 – 200034technika, plastyka
165.                    Wojciechowski Wiktor1968 – 199830wych. fizyczne
166.                    Wojtalik Ksawera1961 – 197413n-nie początkowe
167.                    Wójcik Mariola2008/09½ rokujęzyk polski
168.                    Zagóra Renata2005/061plastyka
169.                    Zawieska Agnieszka1999/001świetlica
170.                    Zembrzuska Małgorzata1984 – 19895świetlica
171.                    Ziemnicka Zofia1968 – 19724matematyka, biologia
172.                    Żeszko Jan2000/011język rosyjski
173.                    Żujewska Beata2006/071język polski
174.Żulczyk Irena2002 – 20097j. niemiecki, j. polski
Skip to content