sp2nidzica.pl

Administracja i obsługa

Pracownicy administracji

 1. Janina Brzozowska
 2. Iwona Kamińska
 3. Anna Pyracka

Pracownicy obsługi

 1. Doroziński Jerzy
 2. Fahl Jan
 3. Mendoń Marzena
 4. Nachtygal Elżbieta
 5. Pięta Elżbieta
 6. Prońko Jadwiga
 7. Romanik Janusz
 8. Rutkowski Krzysztof
 9. Śpiewak Barbara
 10. Waśkiewicz Teresa
 11. Burakowska Katarzyna
 12. Kunicka Monika
 13. Fahl Renata
 14. Przeździecka Mariola
 15. Michalska-Burska Marzena
 16. Karwacka Dorota
 17. Kucińska Ilona
Skip to content