11 listopada 2022. Bieg Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy / 11 листопада 2022 р. Пробіг Незалежності в ЗОШ №2 м. Нідзіца