27 października 2022r. w naszej Szkole odbyło się pasowanie uczniów klas 2a i 2b na czytelników biblioteki szkolnej. / 27 жовтня 2022 р в нашій школі учні 2-а та 2-б класів були зареєстровані читачами шкільної бібліотеки.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz ciągłego rozwijania umiejętności czytelniczych. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Koleżanki z 6 klasy przygotowały krótkie przedstawienie, w którym to zaprezentowały, jak powstaje książka oraz jakie kieruje do nich prośby. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie musieli rozwiązać zagadki oraz prawidłowo odpowiedzieć na zadawane pytania. Po zaliczeniu wszystkich prób uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować wszystkie książki, a pan wicedyrektor ogromną książką dokonał pasowania każdego z uczniów na czytelnika naszej biblioteki. Już jako czytelnicy, uczniowie otrzymali interesujące zakładki do książki i drobne upominki, a pamiątkowy dyplom będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu.
 
Uroczystość przygotowały: Grażyna Zalewska, Laura Sienkiewicz i uczennice z klasy 6b
 
Головною метою церемонії було заохочення наймолодших школярів до користування шкільною бібліотекою, випозичення книжок та постійного розвитку навичок читання. Зарахування до читача є офіційним допуском учнів до читачів шкільної бібліотеки. Однокласники 6 класу підготували коротку презентацію, в якій розповіли, як створюється книжка та які запити до них висуваються. Однак перед тим, як учні дали обіцянку, їм потрібно було розгадати ребуси та правильно відповісти на поставлені запитання. Пройшовши всі випробування, учні дали урочисту обіцянку, що завжди будуть шанувати всі книги, а заступник директора зробив кожного учня читачем нашої бібліотеки з величезною книгою. Як читачі учні отримали цікаві закладки та невеличкі подарунки, а пам’ятний диплом нагадуватиме про цю урочисту подію.
 
Церемонію підготували: Гражина Залевська, Лаура Сенкевич та учні 6-б класу.