4 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. / 4 жовтня в нашій школі відбулися вибори до Учнівського самоврядування.

Kandydaci ubiegający się o funkcję w samorządzie mieli okazję przedstawić swój program podczas kampanii wyborczej. Każdy z uczniów i nauczycieli naszej szkoły mógł oddać maksymalnie 3 głosy na swoich faworytów. Nad całością wyborów czuwał opiekun samorządu, pani Laura Sienkiewicz.
Liczymy na owocną pracę nowego składu Samorządu Uczniowskiego.
Osoby, które weszły w skład samorządu szkolnego:
Aleksander Urbanowicz kl.8c
Julia Urbanowicz kl.8c
Julia Wolicka kl.8d
Kinga Skibińska kl.8b
Laura Bartkowska kl.8b
Lena Szczepkowska kl. 7a
Nadia Hinburg kl.8b
Natalia Idzikowska kl.7a
Olaf Borowski kl.8b
 
Кандидати, які претендують на посади в органах місцевого самоврядування, мали змогу презентувати свою програму під час виборчої кампанії. Кожен з учнів та вчителів нашої школи міг віддати максимум 3 голоси за своїх фаворитів. За виборами спостерігала наглядачка місцевої влади пані Лаура Сенкевич.
Розраховуємо на плідну роботу нового складу студентського самоврядування.
Члени ради школи:
Олександр Урбанович 8в клас
Урбанович Юлія 8в кл
Волицька Юлія 8д кл
Кінга Скібінська 8б кл
Лаура Бартковська 8б кл
Лена Щепковська 7а кл
Надія Гінбург 8б кл
Ідзіковська Наталія 7а кл
Олаф Боровський 8б кл