14 września 1961 r. rozpoczęto zajęcia w Szkole Pomniku Tysiąclecia im. M.KAJKI (1858-1940).

Za: Neidenburg/Nibork/Nidzica:
 
14 września 1961 r. rozpoczęto zajęcia w Szkole Pomniku Tysiąclecia im. M.KAJKI (1858-1940). Pierwszym kierownikiem został Ryszard Kaszewski.
O szkole tak wspominał Henryk Archutowski- prezes Towarzystwa Przyjaciół Warmii i Mazur W Londynie.
„Wszystko zaczęło się w 1960 r. Wybór szkoły w Nidzicy jako podopiecznej Komitetu Tysiąclecia Państwa Polskiego w Wlk. Brytanii, dał nam możliwość zapoznania się z regionem. W 1967 powstało Towarzystwo Przyjaciół W. i M. w Londynie.
Zebrano 100 funtów dla szkoły w Nidzicy(1968)”
Kolejne pieniądze wpłynęły od Dyrekcji Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, która otrzymała list z Anglii wraz z czekiem na sumę 200 funtów szterlingów. List i czek nadesłał Centralny Komitet 1000-lecia Polski w Wielkiej Brytanii. Cytujemy interesujący fragment listu: „Z prawdziwą radością informujemy, że w czasie pobytu zespołu „Mazowsze” w Londynie, udało nam się zebrać kwotę 200 funtów szt. na budowę szkoły 1000-lecia im. Michała Kajki w Nidzicy na Mazurach”. Ponieważ szkoła 1000-lecia w Nidzicy jest już wybudowana, powyższa suma pieniędzy, zostanie przeznaczona na zakup pomocy naukowych.
Zdjęcie ze zbioru Towarzystwa Ziemi Nidzickiej wykonane przez W. Butowicza.