Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Dwójki bardzo, bardzo serdecznie dziękują… / Батьківська рада ДНЗ No2 м. Нідзіца, дирекція та педагогічний гурток висловлюють велику-велику подяку …

za pomoc w organizacji mikołajkowych zabaw, jakie odbyły się 5 grudnia br. w hali widowiskowo-sportowej w Nidzicy:
– Regionalnej SKOK im Św. Brata Alberta w Szczytnie za ufundowanie nagród w loterii fantowej, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta
– Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, p. Arturowi Chojeckiemu za ufundowanie nagród w konkursach, w których uczestniczyły nasze dzieci.
 
за допомогу в організації ігор Діда Мороза, які відбулися 5 грудня цього року у спортивно-розважальному залі в Нідзіці:
– Обласний СКОК вул. Брату Альберту в Щитно за фінансування призів у розіграші,
– Вармінсько-мазурському воєводі п. Артуру Хоєцькому за фінансування призів у змаганнях, в яких брали участь наші діти.