Szkoła Wierna Dziedzictwu . Realizacja projektu Muzeum Michała Kajki w Ogródku– „Poznaj warmińskich i mazurskich artystów słowa”.
W trakcie tegorocznego sezonu kulturalnego Muzeum Michała Kajki w Ogródku- oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, przygotowało dla wszystkich gości odwiedzających placówkę wyjątkowe wydawnictwo. Są to mapy Śladami Literatury Mazurskiej. Wieloletni projekt „Poznaj mazurskich i warmińskich artystów słowa” ma na celu zwiększenie wiedzy i poznanie twórczości polskich jak też niemieckich pisarzy i poetów żyjących na Warmii i Mazurach. Muzeum podzieliło się przygotowanymi mapami z uczniami szkół regionu.
Również w naszej szkole projekt był realizowany w miesiącach listopadzie i grudniu. W ramach lekcji Własnej Historii i Kultury Mniejszości Niemieckiej w klasach 5A i 5 B uczniowie zapoznali się z życiorysami i utworami literatów pochodzących z Warmii i Mazur. Uczniowie starszych klas wzięli udział w projekcie wykonując plakaty, prezentacje multimedialne lub albumy przedstawiając wybrane postacie.
Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie zachęcili się do poznania miejsc związanych z artystami słowa Warmii i Mazur oraz sięgania po ich twórczość.
Opracował Adam Gorzka.
 
Школа вірності спадщині. Реалізація проекту Музею Міхала Кайки в Оґродку – «Знайомство з вармінсько-мазурськими митцями слова».
Під час цьогорічного культурного сезону Музей Міхала Кайки в Оґродку – філія Музею імені К.І. Gałczyński в Pranie, підготував унікальне видання для всіх гостей, які відвідали заклад. Це карти «Слідами мазурської літератури». Довготривалий проект «Знайомство з мазурськими та вармінськими митцями слова» має на меті поглибити знання та познайомитися з творчістю польських та німецьких письменників і поетів, які проживають на Вармії та Мазурах. Підготовленими картами музей поділився з учнями шкіл області.
Також у нашій школі проект проводився у листопаді та грудні. В рамках уроку «Власна історія та культура німецької меншини» у 5-А та 5-Б класах учні ознайомилися з біографіями та творчістю вармінсько-мазурських письменників. Учні старших класів взяли участь у проекті, створивши плакати, мультимедійні презентації чи альбоми з обраними героями.
Беручи участь у проекті, студенти спонукали до знайомства з місцями, пов’язаними з митцями вармінсько-мазурського слова, до їх творчості.
Підготував Адам Горжка.