9 czerwca br. odbył się Turniej szachowy o puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy. / 9 червня цього року відбувся шаховий турнір на кубок директора ДНЗ No. Міхал Кайка в Нідзиці.

Spośród naszych uczniów najlepiej spisała się Oliwia Sarbiewska, drugi był Łukasz Wasiłowski a trzeci Szymon Sarbiewski. Oprócz nich w turnieju wzięli udział nasi uczniowie: Ania Wasiłowska, Staś Siedlikowski, Dorian Gałęziewski, Bartosz Sarbiewski, Miłosz Kowalski i najmłodsza „gwiazdeczka” turnieju Zosia Siedlikowska.
Organizatorami Turnieju, poza Dyrektorem SP 2 byli ks. Andrzej Midura i trener UKS Uzdowo Piotr Kraśniewski.
 
Серед наших студентів найкраще виступила Олівія Сарбієвська, другим став Лукаш Василовський, третім – Шимон Сарбевський. Окрім них, у турнірі взяли участь наші учні: Аня Василовська, Стась Седліковський, Доріан Галензієвський, Бартош Сарбевський, Мілош Ковальський та наймолодша «зірка» турніру Зося Седліковська.
Організаторами Турніру, крім директора СП 2, були о. Анджей Мідура та тренер UKS Uzdowo Пьотр Краснєвський.