W tym roku szkolnym wzięliśmy udział w projekcie edukacyjno-pomocowym razem z UNICEF, którego celem było zapoznanie uczniów z kryzysem humanitarnym w rejonie Rogu Afryki …

oraz pokazanie jak wygląda sytuacja w krajach rozwijających się leżących na terenie Półwyspu Somalijskiego. Zgodnie ze wskazówkami Funduszu na rzecz Dzieci UNICEF w listopadzie 2022 r. informacja o wydarzeniu została umieszczona na tablicach w szkole, a uczniowie uczestniczyli w następujących działaniach:
– oddbyły się lekcje informacyjno-edukacyjne, „Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki”, których celem było: rozwijanie świadomości dzieci i młodzieży na temat znaczenia pomocy humanitarnej i sytuacji mieszkańców krajów należących do Rogu Afryki,
– kształtowanie postawy zaangażowania społecznego oraz wsparcie działań pomocowych na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci na świecie.
Koordynator działań – opiekun Klubu Szkół Unicef Joanna Marcjanik