Akademia z okazji świąt 1,2 i 3 maja 2022 r. / Академії з нагоди свят 1, 2 та 3 травня 2022 року.

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej akademii z okazji świąt majowych. Autorami przedstawienia są uczniowie klasy 3 A, wychowawca pani Jolanta Kaszubska. Przy realizacji współpracował również pan Marcin Bąkowski. Liczne prace plastyczne wykonali uczniowie klasy 2 B wychowawca pani Maria Burska i uczniowie klasy 3 B wychowawca pani Aneta Urbanowska i współpracująca pani Katarzyna Wrzeszczyńska. Trzeba podkreślić, że część plac plastycznych wykonali uczęszczający do naszej szkoły uczniowie z Ukrainy.
 
Serdecznie dziękujemy Uczniom i Rodzicom za udział, wkład pracy i zaangażowanie w upamiętnieniu ważnych w historii Polski świąt.
 
Adam Gorzka
 
Запрошуємо переглянути віртуальну академію з нагоди травневих свят. Автори вистави – учні 3 А класу, викладач пані Йоланта Кашубська. Пан Марцін Баковскі також співпрацював з впровадженням. Численні мистецькі роботи учнями 2 Б класу виконала вихователь пані Марія Бурська, а учні 3 Б класу вихователь пані Анета Урбановська та співробітниця пані Катажина Вжещинська. Слід підкреслити, що деякі мистецькі квадрати зробили українські учні нашої школи.
 
Ми хочемо подякувати учням та батькам за їхню участь, внесок та прихильність до відзначення важливих в історії Польщі свят.
 
Адам Гозька