Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile. / Соціально-просвітницька кампанія «Нарциси».

Tradycją naszej szkoły jest włączanie się w akcję społeczno – edukacyjną Żonkile organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim. Żonkile są symbolem pamięci o powstaniu które wybuchło w warszawskim getcie w 1944. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który co roku w rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby.
 
Tematem przewodnim tegorocznej akcji Żonkile jest miłość, a wspierają ją nowi ambasadorzy i ambasadorki: Irena Santor, Krzysztof Gonciarz, Eliza Rycembel, Janusz Gajos, Andrzej Piaseczny i Aleksandra Popławska. Tegoroczna akcja Żonkile odbywa się w czasie, gdy w naszej części kontynentu znów giną ludzie – gdy ponownie mordowani są mężczyźni, kobiety i dzieci. Chcemy, by udział w kampanii odbywającej się pod hasłem miłości był także formą manifestacji naszego sprzeciwu przeciwko wojnie, przeciwko wszelkiej agresji.
 
W tym roku ofertę materiałów edukacyjnych towarzyszących akcji Żonkile poszerzono o niezwykłe premiery literackie nawiązujące do hasła tegorocznych obchodów – miłość. Do stworzenia opowiadań i reportaży zaproszono Annę Bikont, Marcina Szczygielskiego oraz Pawła Beręsewicza. Dla wszystkich osób zgłoszonych do akcji zorganizowano szkolenia online dotyczące wykorzystania materiałów edukacyjnych towarzyszących akcji Żonkile.
 
Specjalnie na potrzeby akcji Żonkile opowiadanie napisał Paweł Beręsewicz, laureat Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. „Strasznie strasznie” to niezwykle poruszająca i pełna miłości historia relacji ojca i synka, dotykająca tematu wojny w sposób przystosowany do potrzeb i możliwości młodego czytelnika, polecamy wykorzystanie jej w pracy z klasami trzecimi.
 
Marcin Szczygielski, autor m.in. „Arki Czasu” stworzył na potrzeby akcji Żonkile opowiadanie „Prawdziwi przyjaciele”, które przypomina znaną prawdę, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Tekst został uzupełniony scenariuszem lekcji dla klas 4-8 oraz kartami pracy, które będą Państwo mogli wykorzystać w ramach zajęć z uczennicami i uczniami.
 
Za nami pierwszy etap warsztatów poświęconych upamiętnieniu powstania w getcie warszawskim. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z podjętych działań.
 

Традицією нашої школи є приєднання до соціально-просвітницької кампанії «Нарциси», організованої Музеєм історії польських євреїв «POLIN» до пам’яті повстання у Варшавському гетто. Нарциси є символом пам’яті про повстання, що спалахнуло у Варшавському гетто в 1944 році. Вони пов’язані з постаттю Марека Едельмана, останнього керівника Єврейської бойової організації, який щороку отримував ці квіти від анонімної особи. річниця повстання у Варшавському гетто.

Тема цьогорічної кампанії «Нарциси» — кохання, і її підтримують нові посли та посли: Ірена Сантор, Кшиштоф Гонцяж, Еліза Рицембель, Януш Гайос, Анджей Пясецький та Олександра Поплавська. Цьогорічна акція «Нарциси» відбувається в той час, коли люди на нашій частині континенту знову гинуть – коли знову вбивають чоловіків, жінок та дітей. Ми хочемо, щоб участь у кампанії під прапором любові була також формою прояву нашої опозиції війні, проти будь-якої агресії.

Цього року пропозицію освітніх матеріалів, що супроводжують акцію «Нарциси», поповнили неординарними літературними прем’єрами під гаслом цьогорічних свят – кохання. Для створення оповідань та репортажів були запрошені Анна Біконт, Марцін Щигельський та Павло Бересевич. Для всіх, хто подав заявку на участь, було організовано онлайн-тренінг щодо використання навчальних матеріалів, що супроводжують акцію «Нарциси».

Спеціально для кампанії «Нарциси» новелу написав Павло Бересевич, переможець Корнел Макушинський. «Страшно жахлива» — надзвичайно зворушлива і любовна історія стосунків батька і сина, яка зачіпає тему війни адаптовано до потреб і здібностей маленького читача, рекомендуємо використати у роботі з третьими класами.

Марцін Щигельський, автор, серед ін Для акції «Нарциси» «Arki Czasu» створив повість «Справжні друзі», яка нагадує нам відому істину, що ми знаходимо справжніх друзів у бідності. До тексту доповнено розробку уроків для 4-8 класів та робочі аркуші, які можна використовувати під час занять з учнями.

Перший етап майстер-класів, присвячених вшануванню повстання у Варшавському гетто, вже позаду. Щиро запрошуємо до перегляду звіту про вжиті заходи.

Joanna Marcjanik, Iwona Bober