AKTYWNY RODZIC

7 lutego b.r w Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy w ramach działań z doradztwa zawodowego odbyło się spotkanie doradcy zawodowego PORE w Nidzicy z rodzicami ósmoklasistów nt. „Aktywny Rodzic”.

Jak pokazują badania rodzice są najczęściej  pierwszymi doradcami w wielu sferach życia dla swoich dzieci, także w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej. Zatem bardzo ważne jest, aby wspierać nastolatków w podjęciu tej bardzo ważnej i dla wielu uczniów niełatwej decyzji. Główne zagadnienia omawiane podczas spotkania to:

  • Jak pomóc swojemu dziecku?
  • Jak rozmawiać o planach, marzeniach i celach?
  • Jakie wartości są ważne dla mojego dziecka?
  • Jakie ma pasje, zainteresowania?
  • Jak pomóc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Aktywny rodzic to rodzic towarzysz, pomocnik i dobry słuchacz.

Dla zainteresowanych rodziców polecamy zapoznanie się z:

– artykułem p. Anny Sowińskiej pt. „5 rzeczy, o których warto pamiętać, rozmawiając z dzieckiem o ścieżce edukacyjno-zawodowej”, zamieszczony na stronie www.mapakarier.org

-prezentacją przygotowaną przez doradcę zawodowego PORE w Nidzicy  AKTYWNY RODZIC (1)