Bądź bezpieczny w sieci !📱💻

Nidzicka Dwójka corocznie włącza się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, który ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Uczniowie na lekcjach informatyki tworzyli własne dekalogi bezpiecznego Internetu, czyli zasady, które zapewniają im bezpieczeństwo w sieci. Prace zostały wyeksponowane na tablicy informacyjnej. Kolejnym działaniem był udział naszych uczniów w lekcjach online prowadzonych przez organizatorów i partnerów DBI. Dla uczniów klas starszych zorganizowano spotkanie z policjantką KPP w Nidzicy, która omówiła kwestie zagrożeń i konsekwencji prawnych wynikających z nierozważnego korzystania z telefonów komórkowych i komputerów. W świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia edukacyjne, na których uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, jego definicję oraz wykonali pikselowe rysunki.