Film. Biedroneczki też wiedzą kim są …

i w jakim kraju mieszkają oraz znają historię narodu polskiego.

Opiekun, Pani Wioletta Zieja.