„Być jak Ignacy. Kryptologia, szyfry i matematyka w życiu” – ogólnopolski projekt edukacyjny. / «Будьте як Ігнатій. Криптологія, шифри та математика в житті» – загальнонаціональний освітній проект.

W tym miesiącu koło naukowe „Wybuchowe pierwiasteczki” zostało wprowadzone w świat szyfrów dzięki postaci trzech wybitnych, poznańskich kryptologów: Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego oraz Mariana Rejewskiego, którzy po raz pierwszy złamali szyfr Enigmy – niemieckiej maszyny szyfrującej.
Dzieci rozwiązywały zagadki, krzyżówki, rozkodowywały wiadomości, korzystając z wiedzy o szyfrach, ćwiczyły spostrzegawczość oraz umiejętność pracy w grupie.
Następnie uczniowie zapoznali się z ikonami oraz zasadami informującymi o bezpieczeństwie w sieci.
Dzięki zdobytej wiedzy, koło naukowe potrafi zaszyfrować szyfrem Cezara swoje imię, a nawet całe zdanie. Sprawdzić stopień bezpieczeństwa wymyślonego przez siebie hasła, które często wykorzystujemy do logowania w sieci.
Nasi sprytni deszyfranci bardzo dobrze poradzili sobie z wyznaczonymi zadaniami. Dzięki czemu mogli opuścić escape room, który okazał się świetną formą zabawy. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć.
„Wybuchowe pierwiasteczki” oraz Maria Burska i Marlena Rostkowska
 
Цього місяця науковий гурток «Вибухові елементи» познайомився зі світом шифрів завдяки постаті трьох видатних криптологів із Познані: Єжи Ружицького, Генрика Зигальського та Мар’яна Реєвського, які вперше зламали шифр Enigma – німецький шифр. машина.
Діти розгадували головоломки, кросворди, розшифровували повідомлення, використовуючи знання шифрів, вправлялися в проникливості та вмінні працювати в групі.
Далі учні ознайомилися зі значками та правилами, що інформують про безпеку в Інтернеті.
Завдяки отриманим знанням наукове коло може зашифрувати шифром Цезаря свою назву і навіть ціле речення. Перевірте рівень безпеки придуманого вами пароля, який ми часто використовуємо для входу в мережу.
Наші кмітливі дешифрувальники відмінно впоралися з поставленими завданнями. Завдяки цьому вони могли покинути квест-кімнату, що виявилося чудовою формою розваги. Запрошуємо до перегляду фотозвіту із занять.
«Вибухові елементи» та Марія Бурська та Марлена Ростковська