Dnia 27 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Biegach ulicznych imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Janowie. / 27 травня учні нашої школи взяли участь у вуличних забігах імені маршала Юзефа Пілсудського в Янове.

W większości biegów nasi podopieczni zajmowali czołowe lokaty. Opiekunowie: A. Czarnecki, B. Warecka, A. Siedlikowski, L. Sienkiewicz.
У більшості заїздів наші вихованці займали провідні позиції. Вихователі: А. Чарнецький, Б. Варецька, А. Седліковський, Л. Сенкевич.