„Dwójka” Pamięta! I zawsze pamiętać będzie! / «Двійка» Пам’ятає! І це завжди буде в пам’яті!

 
Na przestrzeni wielu dziesięcioleci problem zapewnienia należytej opieki nad grobami wojennymi – niezależnie od narodowości, przynależności armijnej czy wyznania osób pochowanych, nie był odpowiednio doceniany. Wskutek tego, obiekty grobownictwa wojennego, zwłaszcza z okresów wcześniejszych niż II wojna światowa często niszczały lub wręcz popadały w zapomnienie. Obecnie na ogół przywracane są pamięci, często dzięki aktywności grup społecznych i lokalnych pasjonatów. Od wielu lat uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli systematycznie prowadzą prace porządkowe na wojennych cmentarzach w Moczysku i Zimnej Wodzie oraz zapomnianych cmentarzach wyznaniowych w Dobrzyniu, Nataci Małej i w Jabłonce.
 
W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 4a nie tylko porządkowali teren cmentarzy ale aktywnie uczestniczyli
w warsztatach historycznych zorganizowanych w miejscu pamięci. Zajęcia miały na celu zapoznanie młodych ludzi z symboliką cmentarzy, ideą odnawiania nagrobków i porządkowania starych cmentarzy. Pozwoliły one na maksymalną aktywizację uczniów poprzez doświadczanie i przeżywanie. Uczniowie wyposażeni w plany cmentarzy, karty cmentarzy i informacje zawarte na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa – „Poznaj polskie zabytki” dokonali ich analizy i wykorzystali je w rozwiązywaniu problemów sytuacyjnych. Dzięki temu, że warsztaty wymagały od dzieci dużego wysiłku umysłowego oraz pracy zespołowej, przyniosły konkretne efekty i sprawiły prawdziwą satysfakcję. Traktowanie grobów i cmentarzy wojennych, jako materialnych śladów krwawych konfliktów i dramatycznych wydarzeń z przeszłości, to dowód na trwałość pamięci i okazywanie należytego szacunku osobom zmarłym w ich wyniku.
 
Na zakończenie prac porządkowych i warsztatów przygotowano uczniom niespodziankę – ognisko integracyjne, za którego zorganizowanie dziękujemy Burmistrzowi Nidzicy Panu Jackowi Kosmali i Panu Krzysztofowi Piance.
 
Joanna Marcjanik
Beata Warecka
 
Протягом багатьох десятиліть проблема забезпечення належного догляду за військовими могилами – незалежно від національності, військової приналежності чи віросповідання похованих – не була належно оцінена. Внаслідок цього військові могили, особливо періодів до Другої світової війни, часто псувалися або навіть йшли у забуття. Зараз спогади в основному відновлюються, часто завдяки діяльності соціальних груп і місцевих ентузіастів. Протягом багатьох років учні нашої школи під керівництвом вчителів систематично прибирали військові цвинтарі в Мочиську та Зимній Воді, а також забуті релігійні цвинтарі в Добжині, Малій Натаці та Яблонці.
 
Сьогодні учні 4-А класу не лише впорядковували кладовища, а й активно брали участь
на історичних семінарах, організованих на меморіальному місці. Заняття мали на меті познайомити молодь із символікою кладовищ, ідеєю відновлення надгробків та впорядкування старих кладовищ. Вони дозволили максимально активізувати учнів через переживання та переживання. Озброївшись планами кладовищ, картками цвинтарів та інформацією на веб-сторінці Управління національної спадщини Польщі – «Відкрийте для себе польські пам’ятки», учні проаналізували їх і використали при розв’язанні ситуаційних задач. Завдяки тому, що майстер-класи вимагали від дітей великого розумового напруження та командної роботи, вони принесли конкретні результати та принесли справжнє задоволення. Ставлення до військових могил і цвинтарів як до матеріальних слідів кровопролитних конфліктів і драматичних подій минулого є доказом довговічності пам’яті та належної поваги до тих, хто внаслідок них загинув.
 
Наприкінці прибиральних робіт та майстерень для студентів був підготовлений сюрприз – інтеграційне вогнище, за що ми хочемо подякувати меру Нідзіці пану Яцеку Космалі та пану Кшиштофу П’янці.
 
Йоанна Марцянік
Беата Варецька