Dzieci z grup 0 a i 0 b uczestniczyły w wyjeździe do Sarnowa.

To była wspaniała lekcja poznania środowiska przyrodniczego, jakim jest sad.
Ewa Rzepczyńska i Beata Ziomek