Dzień Edukacji Narodowej w obiektywie szkolnego aparatu fotograficznego. / День народної освіти в об’єктиві шкільної камери.