Fotorelacja z akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2022”, część 2. / Світлини з акції „Cleaning up the World – Poland 2022”, частина 2.

Kolejno uczniowie klas: 1b, 2a i 3b.
 
Учні 1б, 2а та 3б класів.