Gminny konkurs wiedzy o zamkach gotyckich. / Спільний конкурс знань про готичні замки.

17 maja na zamku w Nidzicy odbył się gminny etap konkursu wiedzy o zamkach gotyckich, którego organizatorem były stowarzyszenie „Polskie Zamki Gotyckie” oraz Nidzicki Ośrodek Kultury. Znakomity wynik osiągnęli nasi uczniowie. Pierwsze miejsce zajął Michał Kowalczyk klasa VII C, drugie Marcin Łęgowski klasa VII D. Obaj uczniowie będą reprezentowali Nidzicę podczas finału konkursu w Ostródzie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opracował Adam Gorzka.
 
17 травня у замку в Нідзіці відбувся комунний етап конкурсу знань про готичні замки, організований асоціацією «Польські готичні замки» та Нідзицьким культурним центром. Наші учні досягли відмінного результату. Перше місце посів Міхал Ковальчик, VII C клас, друге – Марцін Ленговський, VII D. Обидва учні представлятимуть Нідзіцу під час фіналу змагань в Оструді.
Вітаємо та бажаємо подальших успіхів.
Упорядник Адам Горзька.