Karmnik dla ptaków zimą

REGULAMIN KONKURSU RYSUNKOWEGO

I. Cele konkursu :
kształcenie postaw proekologicznych;
uwrażliwienie dzieci na dokarmianie ptaków zimą;
poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposobów w jaki się odżywiają;
rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych;rozwijanie zainteresowań artystycznych.

II. Uczestnicy konkursu: dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas 1 – 3.

III. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu rysunku karmnika dla ptaków na zajęciach świetlicowych lub w domu.

IV. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, wcześniej niepublikowaną pracę natomiast rysunki wykonane przez dzieci na świetlicy są już zakwalifikowane do konkursu.

V. Zgłoszone rysunki przechodzą na własność organizatorów konkursu oraz dają prawo do ich publicznej prezentacji.

VI. Zdjęcie wykonanego rysunku wyślij na adres mail swietlicaszkolna.spnr2@onet.eu a w temacie maila wpisz ,,Konkurs – Karmniki dla ptaków zimą” Natomiast w treści wpisz imię nazwisko oraz klasę uczestnika.

VII. Zdjęcia nadsyłamy do 12.03.2021 roku.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu:

Powołana komisja wybierze najlepsze prace. Oceni estetykę, wykonanie rysunku oraz zgodność tematu.

Organizatorzy:
Marlena Rostkowska i Wioletta Zieja