Klasa 1b śpiewa o tym, że Prawa Dziecka to ważna sprawa. / Клас 1б співає про те, що права дитини є важливою проблемою.

LINK DO FILMU