Klasa 3a w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do czwartej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. / У поточному навчальному році 3-а клас долучився до четвертого проведення всеукраїнської просвітницької акції «Діти навчають батьків».

#dzieci uczą rodziców
Klasa 3a w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do czwartej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Głównym celem akcji jest zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęcanego na wspólną naukę z dziećmi.
26 września 2022r. przeprowadziliśmy pierwszą lekcję „Elementarz bezpieczeństwa”. Podczas zajęć uczniowie utrwalili zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przechodzenia na przejściu dla pieszych, numery alarmowe i znaki drogowe poprzez zapoznanie się z prezentacją oraz wykonanie trzech zadań. Ostatnie – czwarte zadanie dzieci wykonały w domu ze swoimi rodzicami. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i potwierdziły, że nasi uczniowie doskonale znają podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Koordynatorzy: Anna Łukaszewska, Natalia Dreger
У поточному навчальному році 3-а клас долучився до четвертого проведення всеукраїнської просвітницької акції «Діти навчають батьків». Головна мета кампанії – заохотити батьків збільшити кількість часу, який приділяють спільному навчанню з дітьми.
26 вересня 2022 р ми провели перший урок «Буквар безпеки». Під час занять учні, ознайомившись із презентацією та виконавши три завдання, запам’ятали правила безпеки дорожнього руху, пішохідного переходу, номери екстрених служб та дорожні знаки. Останнє – четверте завдання діти виконували вдома з батьками. Усі роботи були дуже цікавими та підтвердили, що наші учні добре знають основні правила безпеки.
Координатори: Анна Лукашевська, Наталія Дрегер