Kubusiowi Przyjaciele Natury 🌿🌳🥕🍎🌷🌿

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce było zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne, nauka o otaczającym świecie, przyrodzie i jej darach, poznanie zasad zdrowego żywienia. Po zakończeniu cyklu zajęć, otrzymaliśmy po raz kolejny Certyfikat potwierdzający tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Dziękujemy!
                                                                                                                                                 Koordynator programu Ewa Rzepczyńska