@LaboratoriaPrzyszlosci #LabolatoriaPrzyszłości #LabolatoriaPrzyszlosci

W tym miesiącu uczniowie klas 8 Naszej szkoły, w ramach lekcji informatyki zgłębiali wiedzę i umiejętności projektowania inżynieryjnego, określając problem oraz kryteria osiągnięcia sukcesu, tworząc różnego rodzaju prototypy, opracowując systematyczne procedury testowania, analizując dane w celu udoskonalenia swoich rozwiązań oraz opisując, dlaczego ich rozwiązanie jest najlepsze.
To oczywiście zajęcia z robotyki, w których wykorzystujemy zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości zestawom LEGO SPIKE Prime.