Lapbooki z lektury uczniów klasy V a ✍️📚🖌🖍🖊📕

Lapbooki to własnoręcznie wykonane „książki”, gromadzące informacje na dowolnie wybrany temat. To świetny środek dydaktyczny, który rozwija różne umiejętności u dzieci: czytanie, pisanie, logiczne myślenie i koncentrację. Uczy organizacji pracy, rozwija kreatywność, porządkuje i pogłębia wiedzę.
Uczniowie klasy V a mogli się o tym przekonać i wykonać swoje pierwsze lapbooki z lektury pt. „Chłopcy z Placu Broni”.
Natalia Kobiella