Lekcja wychowawcza w klasie 8d / Виховна година у 8-г класі

Uczniowie klasy 8d uczestniczyli w zajęciach na świeżym powietrzu. Nietypowa lekcja wychowawcza integrowała zespół klasowy realizując tematykę podejmowanych działań wychowawczo-profilaktycznych w bieżącym roku szkolnym. Wspólna dyskusja i scenki sytuacyjne odbudowywały i umacniały u uczniów prawidłową relacje w grupie klasowej oraz poczucie wspólnoty. Pozytywnie zmotywowanie wróciliśmy do szkoły.
 
Wychowawca, Barbara Olszewska
 
Учні 8-го класу брали участь у заходах на свіжому повітрі. Нетипова виховна година інтегрувала класний колектив шляхом реалізації теми виховно-профілактичної діяльності в поточному навчальному році. Спільне обговорення та ситуаційні сценки відновлювали та зміцнювали в учнів правильні стосунки в класному колективі та почуття спільності. Повернулися до школи позитивно.
 
Класний керівник Барбара Ольшевська