MAGICZNE ŚWIĘTA Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ / ЧАРІВНЕ РІЗДВО ЗІ ШКІЛЬНОЮ БІБЛІОТЕКОЮ.

Grudzień w naszej szkole rozpoczął się realizacją projektu, którego głównym celem jest rozwój czytelnictwa i podniesienie kompetencji czytelniczych uczniów.
Poza tym poprzez różne działania dzieci mają możliwość poznania tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz kształtowania pozytywnych postaw, rozwijania empatii, nauki życzliwości i odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.
Laura Sienkiewicz
Grażyna Zalewska
 
Грудень у нашій школі розпочався з реалізації проекту, основною метою якого є розвиток читання та вдосконалення читацьких навичок учнів.
Крім того, через різноманітні заходи діти мають можливість пізнати різдвяну традицію та сформувати позитивне ставлення, розвинути емпатію, навчитися доброти та відповідальності за себе та інших.
Лаура Сенкевич
Гражина Залевська