„MATEMATYKA JEST NAJBARDZIEJ OSZCZĘDNA W SŁOWACH. MOŻE NAWET OBEJŚĆ SIĘ BEZ SŁÓW. NIE ISTNIEJĄ DLA NIEJ PROGRAMY TRANSLATORSKIE, BOWIEM JEJ JĘZYK JEST JAK JĘZYK MUZYKI – ZROZUMIAŁY DLA WSZYSTKICH LUDZI ŚWIATA”. STANISŁAW KOWAL

Rok szkolny 2023/2024 to kolejny rok rozwijania kompetencji matematycznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy. Uczniowie klas I oraz klas IV będą brali udział w konkursie „Matematyk roku 2023/2024 w klasie I” oraz konkursie „Matematyk roku 2023/2024 w klasie IV”. Uczniowie będą musieli wykonać 10 zadań (po 1 zadaniu w miesiącu).
Głównym celem w/w konkursu jest przede wszystkim kształtowanie u uczniów podstaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie przy równoczesnym dostarczaniu okazji do pracy nad swoimi umiejętnościami
i zdolnościami.
Poza tym bardzo zależy nam na podniesieniu jakości pracy szkoły, a co za tym idzie, podniesieniu wyników nauczania.
Efekty całorocznych zmagań ogłoszone zostaną w czerwcu 2024 r. Najwytrwalsi zostaną nagrodzeni.
Koordynatorzy:
Anna Łukaszewska – klasa I a
Aleksandra Gąska – Bruździak – klasa I b
Dorota Dorozińska – klasa IV a
Ewa Jakubowska – klasa IV b