„Metoda bostońska” w nidzickiej DWÓJCE 📚📚

Nauka czytania metodą bostońską to codzienne praktykowanie wspólnego czytania przez uczniów i nauczycieli w nidzickiej „Dwójce”.
Celem metody jest wyrabianie nawyku czytania dla przyjemności. Została ona wprowadzona w jednej ze szkół w Bostonie w latach 90-tych. Po 10 latach stosowania w/w metody 95% uczniów regularnie czytało w domu, a samo czytanie było mocno zakorzenione w kulturze szkolnej. Znacząco poprawiły się wyniki nauczania wśród uczniów.
Modelowanie czytania przez dorosłych spowoduje, że uczniowie zaczną traktować czytanie jako coś naturalnego, modnego, wartościowego dla samych siebie. Zrozumieją, że książki warto czytać, że mają ogromną moc, a zatem mogą zmieniać ich myślenie, a nawet mieć wpływ na całe ich życie.
Aleksandra Gąska – Bruździak