MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA UNICEF / МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ПРАВ ДИТИНИ ЮНІСЕФ

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka. Z tej okazji na dzień 21 listopada, zaplanowano w naszej szkole działania umożliwiające włączenie się w ogólnopolskie obchody. Przeprowadzono ciekawe zajęcia przybliżające uczniom Konwencję o prawach dziecka, konkurs plastyczno – techniczny „Prawa Dziecka” oraz quiz sprawdzający znajomość Konwencji Praw Dziecka. W trakcie zajęć korzystaliśmy z przygotowanych przez UNICEF scenariuszy zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz materiałów edukacyjnych UNICEF, które prezentujemy na stronie naszej szkoły. Pamiętaliśmy także o kolorze niebieskim! Tego dnia uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Tym samym przyłączyliśmy się do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażują się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.
Opiekun Klubu Szkół UNICEF
Joanna Marcjanik
20 листопада – особливий день – річниця прийняття найважливішого документу, що гарантує права всіх дітей – Конвенції про права дитини. З цієї нагоди 21 листопада в нашій школі заплановано заходи для участі у всеукраїнських святах. Були проведені цікаві години з ознайомлення учнів з Конвенцією про права дитини, художньо-технічний конкурс «Права дитини» та вікторина на перевірку знань Конвенції про права дитини. Під час занять ми використовували розробки уроків ЮНІСЕФ для дітей дошкільного та шкільного віку, а також навчальні матеріали ЮНІСЕФ, які ми представляємо на сайті нашої школи. Згадали ми і блакитний колір! Цього дня учні, вчителі та весь персонал прийшли до школи одягненими в блакитне. Таким чином ми приєдналися до сотень тисяч жителів інших країн, які також будуть залучені до всесвітнього святкування Міжнародного дня прав дитини разом з ЮНІСЕФ.
Опікун Шкільного клубу ЮНІСЕФ
Йоанна Марцянік