MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA UNICEF.

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W wielu krajach w tym dniu podejmowane są wspólne działania i inicjatywy po to, aby ich głos był słyszany przez dorosłych, polityków i media. To wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim, czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich jest ich respektowanie. To także okazja, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na trudną sytuację dzieci w różnych zakątkach świata, gdzie prawa często są łamane.

Społeczność naszej szkoły przynależąc do Klubu Szkół UNICEF nie tylko uczestniczy w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale przede wszystkim działa aktywnie na polu promocji i realizacji praw dziecka. Każdego roku przyłączamy się do obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka podejmując szereg inicjatyw uświadamiających dzieciom, iż mają swoje prawa i jak powinny z nich korzystać, nie zaniedbując równocześnie swoich obowiązków. Wśród podejmowanych działań znalazły się ciekawe zajęcia przybliżające uczniom Konwencję o prawach dziecka, konkurs plastyczno – techniczny „Prawa Dziecka”, czy quiz sprawdzający znajomość Konwencji Praw Dziecka. W czasie zajęć wykorzystywaliśmy rożne techniki, formy i metody pracy. Korzystaliśmy
z przygotowanych przez UNICEF scenariuszy zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz materiałów edukacyjnych UNICEF, które prezentujemy na stronie naszej szkoły. Podejmując działania szczególną uwagę zwracamy na partycypację młodych ludzi. Zachęcamy do aktywnego włączania swoich uczniów w prace Klubu Szkół. Dzieci i młodzież zdecydowanie chętniej angażują się, jeśli mogą współdecydować. Klub Szkół UNICEF tworzy ku temu idealną przestrzeń.

Pamiętaliśmy także o kolorze niebieskim! Co roku UNICEF zaprasza do wykorzystania koloru niebieskiego we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Tego dnia uczniowie, nauczyciele i wszyscy pracownicy przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Tym samym przyłączyliśmy się do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażują się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

Podsumowując odchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w naszej szkole należy podkreślić, że każde dziecko ma niezbywalne prawo, zapisane w Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka do tego, aby było otoczone miłością, aby było wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy.

Opiekun Klubu Szkół UNICEF
Joanna Marcjanik

Zdjęcia: Joanna Marcjanik, Beata Warecka, Joanna Skibińska, Joanna Kawecka, Maria Burska, Aneta Urbanowska, Katarzyna Wrzeszczyńska, Laura Sienkiewicz, Anna Kawecka, Anna Łukaszewska, Natalia Dreger, Mirosława Kaszubska, Mariola Podolska-Maculewicz, Dorota Kosińska, Marlena Rostkowska.