Miesiąc Kwiecień – Miesiącem Pamięci Narodowej. / Квітень – місяць національної пам’яті в Польщі.

„Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi…” Józef Piłsudski
 
Przeszłość historyczna narodu to losy wielu pokoleń, które stanowią istotę naszej wolności, to podstawa naszej tożsamości, dlatego tak ważna jest pamięć o minionych dziejach. Miesiąc kwiecień przypomina nam o Chrzcie Polski w 966 roku. Wspominamy również wojenną okupację, tragedię polskich oficerów, jeńców obozów sowieckich oraz powstanie w getcie warszawskim. Pamiętamy również o wydarzeniach z czasów współczesnych. W miesiącu kwietniu 2005 roku zmarł papież – Polak Jan Paweł II a w 2010 roku doszło do katastrofy smoleńskiej. Jest więc to czas szczególny- przypomnienia o znaczących wydarzeniach Historii Narodu Polskiego oraz oddania czci ofiarom i bohaterom.
 
«Нація, яка втрачає пам’ять, перестає бути нацією – вона стає лише сукупністю людей…» Юзеф Пілсудський
 
Історичне минуле нації – це доля багатьох поколінь, яка є суттю нашої свободи, є основою нашої самобутності, тому пам’ять про минуле є такою важливою. Місяць квітень нагадує нам про хрещення Польщі в 966 році. Пам’ятаємо також воєнну окупацію, трагедію польських офіцерів, військовополонених у радянських таборах та повстання у Варшавському гетто. Ми також пам’ятаємо події сучасності. У квітні 2005 року помер польський Папа Іван Павло ІІ, а в 2010 році сталася Смоленська катастрофа. Тож це особливий час – нагадування про визначні події в історії польського народу та вшанування жертв та героїв.
 
Opracował Adam Gorzka