Mimo że żaglówka (ani żaglowóz) nie może pływać ani jeździć pod wiatr, / Незважаючи на те, що вітрильник (або вітрильник) не може плисти або рухатися проти вітру,

 
można to osiągnąć za pomocą sprytnej konstrukcji inżynieryjnej. Podczas zajęć techniki uczniowie klasy 6b sprawdzili, wykorzystując zestawy Lego BricQ Motion Prime, jak siły mechaniczne wpływają na ruch ciała i jak robią to na odległość.
 
цього можна досягти за допомогою розумного інженерного дизайну. На заняттях з технологій учні 6-б класу перевірили за допомогою наборів Lego BricQ Motion Prime, як механічні сили впливають на рух тіла та як вони це здійснюють на відстані.