„Naród bez przeszłości, bez tradycji, bez kultury nie jest szanowany przez nikogo” Kardynał Stefan Wyszyński

Tradycyjnie w dniach poprzedzających Święto Zmarłych uczniowie naszej szkoły porządkowali groby i miejsca pamięci narodowej znajdującej się m.in. w Dobrzyniu i Nataci Małej.

W tym roku, 26 X 2023r. uczniowie klasy 7a i 7b pod opieką p. Bartosza Kaczmarczyka i p. Teresy Żelaznej przyjechali na w/w cmentarze, by uczcić pamięć osób tam spoczywającym.

Na uwagę zasługuje fakt, że Cmentarz w Dobrzyniu był bardzo bliski nieżyjącemu już, długoletniemu przyjacielowi naszej szkoły, p. Erwinowi Krukowi.

Cześć ich pamięci.