„Naród, który traci pamięć, traci swą tożsamość” Jan Paweł II

 

Mając na uwadze słowa Wielkiego Polaka, Św. Jana Pawła II, 30 X 2023 r., uczniowie klasy VIa i VIb wybrali się pod opieką p. Laury Sienkiewicz i p. Joanny Giesek na cmentarze w Zimnej Wodzie i w Moczysku.  Nidzicka „Dwójka” od wielu lat opiekuje się w/w cmentarzami, równocześnie zapoznając kolejnych uczniów naszej szkoły z ich historią. 

W tym roku działania te są realizacją programu „Nasza Ziemia- Nasza Historia”, którego celem jest m.in. nauka młodego pokolenia odpowiedzialności za miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy oraz zdobycie wiedzy na temat ważnych wydarzeń i postaci związanych z przeszłością naszego regionu.

Uczniowie po zakończeniu prac porządkowych zapalili znicze w dowód pamięci i szacunku dla tych, którzy odeszli w obronie Ojczyzny i dla niej poświęcili swoje życie.

Koordynator