Narodowe Święto Niepodległości 🇵🇱 🇵🇱

Święto odzyskania niepodległości w Polsce obchodzimy co roku 11 listopada. Jest to najważniejsze polskie święto narodowe obok Dnia Konstytucji 3 Maja.
11 listopada 1918 roku po 123 latach wysiłków i zmagań wielu patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo. Walka o niepodległość silnie wpisywała się w codzienność tych, którzy ciężko pracowali, uczyli się, dbali o rozwój gospodarki i życia społecznego, częstokroć będąc z tego powodu szykowanymi, aresztowanymi i prześladowanymi. Starania o niepodległość naznaczone są również trudem i pracą Polaków na emigracji, którzy tak wytrwale kultywowali polskość, rozwijając z myślą o niej myśl polityczną, czy polską kulturę.
Polska powstała w chwili klęski zaborców w I wojnie światowej. 11 listopada dekretem Rady Regencyjnej Józef Piłsudski otrzymał naczelne dowództwo nad wojskiem. Trzy dni później gremium to rozwiązało się, przekazując Naczelnikowi pełnię władzy nad odbudowującym się państwem.
Święto Niepodległości ustanowiono na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku Zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 roku, a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 roku.
Opracował: Adam Gorzka