Narodowy Dzień Zwycięstwa

– święto państwowe ustanowione przez Sejm na 8 maja. Upamiętnia ono zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami. Jednocześnie ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa zniosła przewidziane dotychczas na 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. Druga wojna światowa zakończyła się 76 lat temu podpisaniem aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec w Berlinie 8 maja 1945 r. o godz. 22.30 czasu środkowo-europejskiego. Działania wojenne zostały przerwane o godz. 23.01.