„Moja Mała Ojczyzna jest blisko na wyciągnięcie ręki” T. Różewicz

„NASZA ZIEMIA- NASZA HISTORIA” – Program edukacji regionalnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy to także placówka, w której bardzo ważna jest edukacja regionalna. Ten obszar nauczania koncentruje się głównie na poznawaniu i rozumieniu warmińsko – mazurskiej tradycji, kultury, historii i obyczajów oraz na kształtowaniu lokalnej tożsamości wśród dzieci i młodzieży.

Chcemy przygotować naszych uczniów do pełnienia aktywnej roli w swojej społeczności i bardziej świadomego uczestnictwa w życiu naszej Małej Ojczyzny.

Od wielu lat funkcjonuje na terenie szkoły Izba Regionalna oraz rozwija swoją działalność Inicjatywna Grupa Wspierania Wartości Regionalnych, której koordynatorem jest p. Dorota Dorozińska.

W roku szkolnym 2023/2024 grupa koordynuje realizację ogólnoszkolnego projektu edukacyjnego „Nasza Ziemia – Nasza Historia”.

Koordynatorzy:

Oddziały przedszkolne i klasy I-III – p. Aleksandra Gąska- Bruździak

Klasy IV- VIII – p. Laura Sienkiewicz