„Nasza Ziemia- Nasza Historia” to tytuł wystawy,

którą przygotowali nauczyciele biblioteki, w ramach realizacji programu z edukacji regionalnej, o tej samej nazwie. Edukacja regionalna to obszar nauczania, który koncentruje się na poznawaniu i na rozumieniu lokalnych tradycji, kultury, historii i walorów geograficznych danego regionu. Aby zgłębić wiedzę na w/w tematy niezbędna jest literatura, którą można znaleźć na pólkach w naszej szkolnej bibliotece.
Laura Sienkiewicz, Grażyna Zalewska