Organizacja dowożenia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Kajki w Nidzicy od 2 września 2022 r.

Miejsce zamieszkania Przywozy i odwozy uczniów
Rozdroże

Szerokopas

Litwinki

 

Odwóz z przystanku

Rozdroże                   7.30

Szerokopaś               7.31

Litwinki                      7.35

Odwóz ze szkoły

I kurs /od poniedziałku do piątku /  12.30

II kurs / od poniedziałku do środy / 15.15

           / w czwartek i piątek /            14.25

Modłki

Grzegórzki

Bartoszki

Waszulki

Piotrowice

Magdaleniec

Grzegórzki Kolonia

 

Odwóz z przystanku

Modłki                      7.08

Grzegórzki                7.13

Bartoszki                   7.17

Waszulki                    7.20

Piotrowice                 7.05

Magdaleniec             7.08

Grzegórzki Kolonia   7.13

Odwóz ze szkoły

I kurs /od poniedziałku do piątku /  12.30

II kurs / od poniedziałku do środy / 15.15

            / w czwartek i piątek /           14.25

Kol. Kanigowo

Pawliki

Kamionka

Kanigowo

Siemiątki

Odwóz z przystanku

Kol. Kanigowo           7.00

Pawliki                       7.05

Kamionka                  7.10

Kanigowo                  7.15

Siemiątki                   7.20

Odwóz ze szkoły

I kurs / od poniedziałku do piątku / 12.30

II kurs / od poniedziałku do środy / 15.15

            / w czwartek i piątek /            14.25

Januszkowo

Rączki

Załuski

Litwinki

 

Odwóz z przystanku

Januszkowo            7.10

Rączki                      7.20

Załuski                     7.25

Litwinki                    7.28

Odwóz ze szkoły

I kurs / od poniedziałku do piątku / 12.55

II kurs / od poniedziałku do środy / 15.20

            / czwartek i piątek /                14.25

Piątki Odwóz z przystanku

Piątki                        7.03

Odwóz ze szkoły

I kurs / od poniedziałku do piątku / 12.30

II kurs / od poniedziałku do piątku / 15.15

Wikno

 Nidzica ul. Sprzymierzonych

 

Odwóz z przystanku

Wikno                       7.05

Nidzica ul. Sprzymierzonych     7.25

Odwóz ze szkoły

I kurs / od poniedziałku do piątku / 12.50

II kurs / od poniedziałku do środy / 15.15

            / w czwartek i piątek /           14.50

Przygotowała: Dorota Gadomska i Ewa Mariańska