Organizacja dowożenia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy od 2 września 2021 r.