Organizacja dowożenia uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w dn. 04.09.2023 r.