Organizacja dowożenia uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy w dniu zakończenia roku szkolnego 2021/2022, piątek 24.06.2022 r. / Організація підвезення учнів ДНЗ No2 м. Нідзиці на кінець 2021/2022 навчального року, п’ятниця 24 червня 2022 р.

Przygotowała: Dorota Gadomska