Otrzymaliśmy certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła promująca zdrowie”. / Отримали сертифікат Вармінсько-Мазурського інспектора освіти «Школа сприяння здоров’ю».