Otrzymaliśmy dla całej naszej szkolnej społeczności przepiękne podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie obywatelskiej akcji na rzecz pomocy Ukrainie. / Ми отримали чудову подяку для всієї нашої шкільної громади за допомогу та підтримку громадянської кампанії допомоги Україні.

W imieniu Organizatora akcji jak i naszym wszystkim darczyńcom dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę darów oraz solidarność z walczącym o wolność narodem ukraińskim.
 
Dyrekcja
 

Від імені Організатора акції, а також від усіх наших жертводавців ми хочемо подякувати вам за вашу відданість збору подарунків та солідарність з українським народом, який бореться за свободу.

Менеджмент