Otrzymaliśmy podziękowania za realizację lekcji „Niepodległość na 104”. Anna Łukaszewska, Natalia Dreger i uczniowie klasy 3a. / Отримали подяку за реалізацію уроку «Незалежність на 104». Анна Лукашевська, Наталія Дрегер та учні 3-а класу.