Pamiętamy…

W ramach realizacji programu edukacyjnego „Nasza Ziemia – Nasza Historia” nauczyciele biblioteki szkolnej wraz z uczniami odwiedzili groby zmarłych dyrektorów szkoły oraz grób bojowniczki o polską szkołę, Pelagii Walerii Bielawskiej. Dzieci złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze osobom, które przez wiele lat budowały nidzicką oświatę. Wizyta ta miała na celu kształtowanie wśród młodego pokolenia tożsamości lokalnej, budowanie więzi z miejscem, w którym żyją oraz przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym.
Laura Sienkiewicz, Grażyna Zalewska